Slovenske občine #1 :: Koliko?

Trenutno bi to lahko bila celo tredovska tema, a podatke sem začel zbirati in analizirati daleč pred #gotofsi protesti (ali današnjim predlogom reform) in zaenkrat nadaljujem po originalnem načrtu. V prvi objavi želim dobiti osnovno sliko o občinah v Sloveniji.

Iskal sem odgovor na 2 vprašanji, koliko občanov, koliko odhodkov tretjim (pravnim) osebam (ker to se da videti).

Kot osnovni podatek sem vzel seznam občin s številom občanov ter podatke zbrane s spletne strani protikorupcijske komisije supervizor.kpk-rs.si.

Na tem mestu naj povem, da je supervizor ena zelo svetlih točk, ki dokazuje da tudi v Sloveniji javni uslužbenci (o katerih drugače nimam naj-naj-lepšega mnenja) znajo delovati inovativno, proaktivno in “deliverati”, ter nas vsaj v delčku postaviti ob bok razvitim demokracijam in projektom kot npr. data.gov.uk.

Koliko občanov?

Najprej sem želel videti kako sploh, so razporejene občine glede na število občanov. Priznam da sem bil presenečen. Veliko socialnih / tržnih / kulturnih / organskih pojavov namreč sledi paretovi (power law) distribuciji. A ker sem mislil, da so občine nekako bolj sistematska tvorba (ki ima mogoče neko optimalno število občanov in nek določen min/max), takšne distribucije nikakor nisem pričakoval.

Nasprotno od tega so občine v Sloveniji videti čisto “kulturna” tvorba, kjer največja občina Ljubljana šteje ~270.000 občanov in najmanjša Hodoš le ~315. Torej razmerje na nivoju 1000:1 !?!

dataoko_obcine1_popul_popul


Plačila podjetjem

Potem sem v roke vzel Supervizor, napisal par skript in dobil seštevek plačil pravnim osebam (podjetjem) za vsako občino, ter jih razvrstil na grafu po enakem vrstnem redu kot zgoraj. Zneski so seštevki plačil od začetka 2003 do konca 2012.

dataoko_obcine1_popul_spent

Kot vidimo je graf v grobem primerljiv z grafom števila občanov, vsekakor pa ni popolnega ujemanja, kar tudi ni bilo za pričakovati.

Plačila podjetjem na občana

Pa si poglejmo kar nas v tem trenutku najbolj zanima. Kaj dobimo, če pri teh ogromnih, srednjih in mikro občinah zdelimo zneske plačil na števila občanov.

Ali so ogromne občine po izdatkih na prebivalca popolnoma različe od srednjih (zaradi distribucije bi lahko rekli da občin srednje velikosti sploh ni) in mikro občin?

dataoko_obcine1_popul_rate

Na moje presenečenje so si kljub ogromnim razlikam v številu občanov zelo podobne.


Moje naključne opazke:

  • Med posameznimi občinami so velika odstopanja. A splošen trend od ogromnih občin do manjših in najmanjših je nenavadno konsistenten. Na primer če vzamemo povprečje 5 največjih občin dobimo zelo podobne števlike, kot če vzamemo 5 občin iz sredine grafa (ki so veliko manjše)
  • Med samimi občinami sorodnih velikosti so razlike, a so zelo enakomerno razporejene. Tu bi bilo vsekakor zanimivo najti kakšne smiselne povezave, in v to bom pogledal v naslednjih objavah.
  • Izravnajoča linija (loess smoothing) pokaže da imajo tiste res najmanjše občine porast izdatkov na občana. Porast se začne tam nekje od 1500 – 1000 občanov navzdol.
  • Povprečna slovenska občina je od leta 2003 do 2012 izplačala podjetjem med 6000 in 7000 na občana.

Kaj se moramo zavedati:

  • To so le izdatki zunanjim pravnim osebam (podjetjem, bankam, društvom, zavodom,…). V grafu ne vidimo internih izdatkov občin (npr. plače, sejnine), ki imajo najbrž spet svoje specifike.
  • Da ima specifična občina plačil več ali manj ni avtomatsko dobro ali slabo. Npr. ne vemo ali je bolj “zapravljiva” ali pa več investira (in je naprimer bolj uspešna pri pridobivanju sredstev, ali zbere več dohodnine na prebivalca). Vsekakor pa je to podatek, ki ga lahko lahko potem nekdo raziskuje naprej.

Viri podatkov

Podatke (občine in št. prebivalcev v 2010) in SKD – standardno klasifikacijo dejavnosti (za naslednjič) sem komaj “spraskal” z nekih spletnih strani. Oboje bom objavil v za-programsko-branje primernem formatu na githubu. Tam bom objavil tudi nadgrajene skripte za dostopanje in parsanje supervizorja, samo da jih še malo uredim.

Naslednjič

Naslednjič si bom skušal odgovoriti na “Kam” in sicer: Kam, v katere vrste (kategorije po SKD) podjetij gredo ta plačila iz občin. Zaenkrat je ideja, da ne izpostavljamo posameznih občin, ampak iščemo splošne trende / povezave / in zanimivosti.
V komentarjih me lahko kaj popravite, mi daste kakšen namig glede dodatnih podatkov ali poveste kako vi vidite prikazano.

2 thoughts on “Slovenske občine #1 :: Koliko?

  1. Pingback: Slovenske občine #2 :: Kam? | dataoko

  2. Pingback: Slovenske občine #3 :: Povezave | dataoko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s