Tag Archives: ljubljana

Delo po stopnjah izobrazbe

Z nekaj ročnega dela sem si iz strani zavoda za zaposlovanje pridobil števila iskalcev zaposlitve in ponudb zaposlitve in sicer po stopnjah izobrazbe. Dobil sem naslednji graf.

Kot vidite, in kot smo odkrili že aprila, je iskalcev neprimerljivo več kot ponudb za delo. Izbral sem zavode za zaposlovanje treh mest, in sicer dve veliki univerzitetni mesti (Ljubljano in Maribor) ter območno službo Sevnica. Ta nasprotno od njiju nima univerz (torej se mladi v času študija odselijo v LJ/MB) in pokriva 3 mesta Sevnica, Krško in Brežice.

Iskalcev in ponudbe na tem grafu ne moremo primerjati, saj je njuna razlika prevelika. Pri iskalcih pa že lahko opazimo, da so si mesta med seboj podobna, povsod je največje polje zeleno, torej največ je iskalcev s srednjo šolo.

Pa primerjajmo iskalce med tremi mesti.

Oglejte si sami. Samo par mojih opažanj:

  • Sevnica ima po pričakovanjih največ iskalcev s poklicno stopnjo ali manj (modra, oranžna, rumena) in sicer 50%. In najmanj univerzitetnih, do in po-diplomskih.
  • V skupini poklicna ali manj sta si Ljubljana in Maribor enaka (malo pod 40%).
  • MB ima več iskalcev s srednjo in višjo strokovno kot LJ, LJ pa več z univerzitetno.
  • Zanimivo, da ima LJ več iskalcev z osnovno šolo in manj kot MB. To lahko sicer pomeni vsaj dvoje: ali v MB takšni lažje dobijo zaposlitev, ali pa je v LJ takšnih preprosto več.

Primerjajmo še iste podatke pri ponudbah za delo.

Že na prvi pogled vidimo, da so si mesta v zelo grobem podobna, so pa med njimi tudi razlike. Za razliko od prej, sta si tu bolj podobna Sevnica in Maribor. Ponudb za poklicno stopnjo (ali manj) je pri obeh okoli 65%. Ljubljana pa izstopa predvsem po več ponudbah z visoko strokovno in višjimi stopnjami (svetlo morda, temno zelena in rumeno zelena).

Najbrž ste že sami poskušali primerjati zadnja dva grafa med seboj. Pa si poglejmo zvezdne grafe. Dodal sem še razmerje (rumena), ki predstavlja število iskalcev na eno ponudbo dela.

Grafi prikažejo presenetljivo podobne poteze in če vprašate mene tudi nekatere presenetljive opazke:

  • Pri vseh treh vidimo navzkrižje med srednjo poklicno in srednjo šolo: vsi trije imajo največ ponudbe dela za srednjo poklicno in največ iskalcev pri srednji šoli. In tudi razmerje pri srednji šoli je pri vseh treh med najslabšimi.
  • Sodeč po tem grafu, v Mariboru in Ljubljani službo najtežje dobiš z univerzitetno dodiplomsko izobrazbo. V Sevnici pa je to malo prehitela visoka strokovna. Potem po problematičnosti sledi srednja šola.
  • Spet, sodeč po tem grafu imajo najboljše možnosti tisti s srednjo poklicno, z višjo strokovno in podiplomsko.
  • Pri slednjih (če pogledate prejšnje grafe) je srednja poklicna kvantitativno daleč največja skupina, višja strokovna je dosti manjša, podiplomska pa je zelo minimalna. To je treba  upoštevati: npr. v Sevnici lahko iščejo par zdravnikov doktorjev in to ne koristi dosti podiplomcem vseh ostalih strok, to pa je lahko že cela ponudba.

Moji zaključki in opazke so pač moje. Če sem kje narobe sklepal, me prosim popravite v komentarjih ali na email in vsekakor sklepajte in razmišljajte sami. Moje služijo le kot primer.

Grafi so bili narejeni v upanju, da bodo čimbolj pravilno predstavili realno stanje. Če opazite kakšno napako, mi sporočite v komentarjih ali pišite na dataoko AFNA fastmail.fm . Uporabljeni podatki so bili pridobljeni iz javne strani http://www.ess.gov.si .

Če potrebujete kakšno podobno obdelavo podatkov ali programiranje, mi prav tako pišite na dataoko AFNA fastmail.fm .

Oglejte si še sorodno objavo iz aprila: Prosta delovna mesta (april 2012)